Príspevky neprešli jazykovou korektúrou. Formálna úprava príspevkov mohla byť zmenená z dôvodu úpravy štýlu zborníka.

Príspevky boli pripomienkované recenzentmi.

ISBN 978-80-89456-33-8

© Slovenská elektrotechnická spoločnosť, pobočka v Liptovskom Mikuláši a Inštitút Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši, Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline, 2018.

Prístup k jednotlivým článkom: ALER 2018

Zborník konferencie ALER 2018

Úložiště elektrické energie  
Petr Bača, Ústav elektrotechnologie, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně ……….9
Energy flow control in smart buildings  
Gabriel Cibira, Pavel Šimon, Institute of Aurel Stodola, Faculty of Electrical Engineering, University of Žilina ……..14
HEMS modeling via Matlab  
Gabriel Cibira, Institute of Aurel Stodola, Faculty of Electrical Engineering, University of Žilina ……..20
Krbová vložka a jej parametre v závislosti od použitého zasklenia  
Alexander Čaja, Nikola Kantová, Katedra energetickej techniky, Strojnícka fakulta ŽU v Žiline ……..24
Vplyv dreviny na spotrebu palivového dreva pre vykurovanie interieru rodinného domu krbom  
Ladislav Dzurenda, Drevárska fakulta – Technickej univerzity vo Zvolene ……..31
Zníženie energetickej náročnosti bytového domu optimálnym návrhom a reguláciou vykurovania  
Dávid Hečko, Andrej Kapjor, Katedra energetickej techniky, Strojnícka fakulta ŽU v Žiline ……..36
Nevyhnutné zmeny spotrebiteľských modelov s príchodom modernej energetiky – Smart Grid, Prosumer a decentralizovaná výroba a spotreba  
Marek Höger, Faculty of Electrical Engineering, University of Žilina ……..43
USEBLE ENERGY IN RES EXPERIMENTAL ASSEMBLIES at the Aurel Stodola Institute  
Michaela Holá, Zdeněk Dostál, University of Zilina, Faculty of Electrical Engineering, Institute of Aurel Stodola ……..50
Využitie penového hliníka pri efektívnom uskladňovaní tepla  
Jaroslav Jerz, František Simančík, Jozef Šebek, Jaroslav Kováčik, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Bratislava, Slovensko ……..56
Analysis of Raman scattering of black silicon prepared by anodic etching method  
Stanislav Jurečka, Martin Králik, Michal Harman, Emil Pinčík, Institute of Aurel Stodola, University of Žilina, Institute of Physics, Slovak Academy of Sciences ……..64
Raman scattering analysis of black silicon layers  
Martin Králik, Michaela Holá, Stanislav Jurečka, Institute of Aurel Stodola, University of Žilina ……..69
Analysis of the electrochemically etched Silicon structures by the Raman scattering method  
Martin Králik, Stanislav Jurečka, Emil Pinčík, Institute of Aurel Stodola, University of Žilina, Institute of Physics, Slovak Academy of Sciences ……..76
Influenece of parameters of electrochemical etching of silicon on spectral reflectance  
Martin Králik, Michaela Holá, Stanislav Jurečka, Institute of Aurel Stodola, University of Žilina ……..82
The theory of Raman spectroscopy  
Libor Ladányi, Martin Králik, Institute of Aurel Stodola, University of Žilina ……..88
Využití elektřiny OZE v závislosti na způsobu měření  
Petr Maule, Ústav elektrotechnologie, Vysoké učení technické v Brně, FEKT ……..93
Solárne systémy pre bytové domy  
Ján Mentúz, Thermo/Solar Žiar s.r.o. ……..97
Progresívne meranie tepelnej pohody  
Ing. Pavol Mičko, Ing. Marián Pafčuga, doc. Ing. Andrej Kapjor, PhD., Ing. Martin Vantúch, PhD., Katedra energetickej techniky, Strojnícka fakulta ŽU v Žiline ……102
Průtokové články – Princip, rozdělení  
Vítězslav Novák, Petr Vanýsek, Ústav elektrotechnologie, FEKT, VUT v Brně ……112
Vplyv perforácie na výkon chladiaceho stropu  
Marián Pafčuga, Andrej Kapjor, Pavol Mičko, Martin Vantúch, Katedra energetickej techniky, Strojnícka fakulta ŽU v Žiline ……117
Biodegradace čistírenského kalu  
Kristýna Petřeková, Radovan Nosek, Katedra energetické techniky, Strojní fakulta ŽU v Žiline ……122
About application of passivation processes on more types of Si-based solar cells  
Emil Pinčík, Hikaru Kobayashi, Masao Takahashi, Milan Mikula, and Róbert Brunner, Institute of Physics SAS, ISIR of Osaka University, and CREST, Japan Science and Technology Organization, Faculty of Chemical and Food Technology of SUT ……127
Fúzní status 2018  
Milan Řípa, Praha ……128
Design of low-cost home energy management  
Pavel Šimon, University of Žilina, Faculty of Electrical Engineering, Institute of Aurel Stodola ……137
Špecifiká energetických auditov v praxi  
Peter Tauš, F BERG TUKE Košice ……141
Využitie menej kvalitnej biomasy ako zdroj energie v malých zdrojoch tepla  
Juraj Trnka, Michal Holubčík, Jozef Jandačka, Katedra energetickej techniky, Strojnícka fakulta ŽU v Žiline ……148
Zvyšování odolnosti perovskitových solárních článků vůči vlhkosti  
Dávid Strachala, Matouš Kratochvíl, Josef Hylský, Jiří Vaněk, Ladislav Chladil, Adam Gajdoš, Ústav elektrotechnologie FEKT VUT Brno, Ústav fyzikální a spotřební chemie FEKT VUT Brno, Ústav fyziky FEKT VUT Brno ……155
Impedanční měření v elektrochemii – zajímavá úskalí  
Petr Vanýsek, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav elektrotechnologie ……160
Využití numerických simulací v průsmyslové praxi  
Petr Vyroubal, Martin Mačák, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav elektrotechnologie ……167

Druh:                            Neperiodická účelová publikácia

Názov:                         Alternatívne zdroje energie – ALER 2018. Zborník príspevkov a vystúpení na 14. ročníku konferencie

Internet:                       ses.vus.sk; aler.sk

Miesto konania:           Liptovský Ján

Vydavateľ:                    SES – pobočka v Liptovskom Mikuláši

Zodpovedný redaktor: Ing. Pavel Šimon, CSc.

ISBN:                           978-80-89456-33-8

Strán:                           171

Výtlačkov:                    5

Formát:                        A4

Dátum:                         november 2018

Titulka zborníka v pdf formáte: ALER_2018_zbornik-uvod Stiahnuť

Archív minulých ročníkov