ALER

Medzinárodná vedecko-odborná konferencia
ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE
ALTERNATIVE ENERGY RESOURCES

ALER 2021

16. ročník, 16. – 17. 9. 2021