Miesto konferencie

Hotel Zelená Lagúna****

Vranovská cesta č. 900/2, 
094 02 Domaša rekreačná oblasť Dobrá
Slovenská republika
www.zelenalaguna.sk

Vložné na konferenciu:

Vložné zahŕňa stravu, občerstvenie, konferenčné materiály, zborník a organizačné zabezpečenie konferencie.

250,- €

Faktúra Vám bude zaslaná po úspešnej registrácii prostredníctvom formulára. Vložné nezahŕňa náklady na ubytovanie!

Rokovací jazyk

Slovenský, český, anglický jazyk (bez tlmočenia).

Zborník konferencie

Zborník konferencie na CD je možné na základe individuálnych požiadaviek doplniť aj o prezentácie, prípadne obrázky, v bežne podporovaných formátoch (bmp, pcx, jpg) alebo priamo vo formáte pdf.
Zborník bude distribuovaný podľa adries, uvedených na prihláške, prípadne upresnenej pri prezentácii.

Ubytovanie:

Organizátor zabezpečuje len rezerváciu dostatočného počtu izieb v hoteli Zelená Lagúna! Izby máme rezervované do konca januára!

Ubytovanie si hradia účastníci konferencie sami!

Pri rezervácii ubytovania do 31. 1.  2020 majú účastníci konferencie
10 %-nú zľavu z ceny ubytovania.

Účastníci konferencie majú v rámci ubytovania k dispozícii wellness a plavecký bazén.

Vzhľadom na obľúbenosť hotela Vás prosíme o včasné nahlásenie záujmu o ubytovanie priamo v hoteli Zelená Lagúna.

Aktuálne máme pre účastníkov konferencie rezervovaných 30 izieb, v prípade neskorej registrácie nemôžeme garantovať voľné izby priamo v hoteli Zelená Lagúna!

Partneri

Partneri sa môžu prezentovať tiež formou posterov počas prestávok. Ich prezentácie v elektronickej podobe môžu byť súčasťou zborníka konferencie.

Spoločenský program

Súčasťou konferencie bude neformálne spoločenské posedenie.
Účastníci konferencie majú možnosť podniknúť individuálnu vychádzku do Jánskej doliny a oboznámiť sa s jej prírodnými krásami.
Prípadne môžu obdivovať prírodné krásy iných častí Liptova a okolitých Tatier. K tomu sa odporúča využiť možnosti predĺžiť si pobyt v penziónu UNA až do nedele.
Ďalšie informácie o zaujímavostiach a kultúrnych podujatiach Liptova je možné nájsť na
stránke informačného centra Liptovského Mikuláša