Konferenčný poplatok

Konferenčný poplatok zahŕňa zborník a organizačné náklady.

Zaplatené do 15. 9. 2019

  • Pri platbe do 15 9. 2019 je cena:
    • Konferenčný poplatok: 80 €
    • Pre doktorandov a študentov: 40 €

Zaplatené po 15. 9. 2019

  • Konferenčný poplatok: 120 €
  • Pre doktorandov a študentov: 60 €

Konferenčný poplatok uhraďte na účet SK84 0900 0000 0000 5671 6622 Slovenská sporiteľňa, majiteľ účtu: Pobočka SES v Liptovskom Mikuláši, variabilný symbol: 4102019, konštantný symbol 0308. Po novom tieto údaje vpíšte do popisu transakcie.

Konferenčný poplatok je možné uhradiť aj na mieste konania konferencie.
Daňový doklad bude vystavený na požiadanie pri prezentácii, prípadne bude zaslaný poštou.
(Pozn.: Pobočka SES nie je platcom DPH. IČO: 12665037. DIČ: 2020583026. Tlf.: +421 907 137 926).