Dôležite termíny

  • Zaslanie záväznej prihlášky 11. 9. 2019
  • Úhrada vložného 13. 9. 2019
  • Zaslanie príspevku 18. 9. 2019
  • Zahájenie konferencie 2. 10. 2019

Konferencia ALER 2019

2. – 4. 10. 2019

1. Deň konfrencie, 2. 10. 2019

10:30 – 12:00 Registrácia

12:00 – 13:00 Obed

13:00 -16:00 rokovanie konferencie

2. Deň konfrencie, 3. 10. 2019

9:00 -16:00 rokovanie konferencie

3. Deň konfrencie, 4. 10. 2019

9:00 -12:00 rokovanie konferencie