Rokovací jazyk

Slovenský, český, anglický jazyk (bez tlmočenia).

Zborník konferencie

Zborník konferencie na CD je možné na základe individuálnych požiadaviek doplniť aj o prezentácie, prípadne obrázky, v bežne podporovaných formátoch (bmp, pcx, jpg) alebo priamo vo formáte pdf.
Zborník bude distribuovaný podľa adries, uvedených na prihláške, prípadne upresnenej pri prezentácii.

Partneri

Partneri sa môžu prezentovať tiež formou posterov počas prestávok. Ich prezentácie v elektronickej podobe môžu byť súčasťou zborníka konferencie.

Spoločenský program

Súčasťou konferencie bude neformálne spoločenské posedenie.
Účastníci konferencie majú možnosť podniknúť individuálnu vychádzku do Jánskej doliny a oboznámiť sa s jej prírodnými krásami.
Prípadne môžu obdivovať prírodné krásy iných častí Liptova a okolitých Tatier. K tomu sa odporúča využiť možnosti predĺžiť si pobyt v penziónu UNA až do nedele.
Ďalšie informácie o zaujímavostiach a kultúrnych podujatiach Liptova je možné nájsť na
stránke informačného centra Liptovského Mikuláša