ALER

Medzinárodná vedecko-odborná konferencia
ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE
ALTERNATIVE ENERGY RESOURCES

Organizuje:

Inštitút Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši,
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií,
Žilinská univerzita v Žiline

KUVOZE
Komora užívateľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie

Slovenská elektrotechnická spoločnosť
člen ZSVTS
pobočka v Liptovskom Mikuláši

Podporené projektom č. APVV-20-0528

Odborní partneri:

Mediálni partneri:

Informácie

Organizované Inštitút Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši, KUVOZE a Slovenská elektrotechnická spoločnosť
Editor Ing. Pavel Šimon, CSc.
Názov Zborník ALER Medzinárodnej vedecko-odborná konferencia ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE (ALTERNATIVE ENERGY RESOURCES) 2022"
Vydané: Liptovský Mikuláš 2022
Počet strán 43
2022 ISBN 978-80-974422-0-0