Program konferencie ALER 2018 (3. – 5. 10. 2018)

Konferencia bude prebiehať v týchto sekciách:

 • Akademicko-priemyselný dialóg
 • Alternatívne zdroje energie
 • Akumulácia energie
 • Využitie energie

Akademicko-priemyselný dialóg

Táto časť konferencie si kladie za cieľ ukázať možnosti inovácií v slovenskom priemysle za účasti a silnej podpory akademickej obce. V priebehu tejto časti odznejú ukážky existujúcej spolupráce a tiež sa otvorí diskusia o tom ako môže firmy tesnejšie spolupracovať s univerzitným zázemím.

Časť konferencie zaoberajúca sa alternatívnou energetikou  má tri odborné sekcie:

 • Alternatívne zdroje energie
 • Akumulácia energie
 • Využitie energie

Témy konferencie

Akademicko-priemyselný dialóg

 • Prenos akademického výskumu do praxe
 • Priemyslom iniciovaný akademický výskum
 • Príklady najlepšej praxe

Alternatívne zdroje energie

 • Slnečná energia
 • Veterná energia
 • Energia vody
 • Výroba elektriny z primárnych zdrojov
 • Získavanie tepla z primárnych zdrojov
 • Chemická energia (bioplyn, biometán, zemný plyn, …)

Akumulácia energie

 • Akumulácie elektriny
  • Batérie – od rezidenčného rozmeru k MW výkonu
  • Prečerpávacie vodné elektrárne
  • Mechanické úložiská
  • iné druhy uskladnenia elektriny
 • Akumulácie tepelnej energie
 • Akumulácie v energetických nosičoch (PCM, vodík, roztopená soľ, …)

Využitie energie

 • Energetická efektívnosť
 • Elektromobilita
  • Nabíjanie
  • Prevádzka
  • Riadenie veľkého počtu nabíjacích procesov
  • Modelovanie dopadov vysokého počtu EV
 • Prenos a distribúcia energií (elektrina, teplo, plyn, …)

2. 10. 2018

18:00 – … Priateľské stretnutie a posedenie

3. 10. 2018 Akademicko-priemyselný dialóg

 

8:30 9:00 Prezencia
9:00 9:05 Otvorenie konferencie
Akademicko-priemyselný dialóg

Chairman: Pavel Šimon

9:05 9:15 Úvod
9:15 9:25 Otvorenie Riaditeľ Inštitútu Aurela Stodolu Stanislav Jurečka
9:25 9:50 Nevyhnutné zmeny spotrebiteľských modelov s príchodom modernej energetiky – Smart Grid, Prosumer a decentralizovaná výroba a spotreba Katedra výkonových elektrotechnických systémov, EF, Žilinská univerzita Marek Höger
9:50 9:55 Diskusia
9:55 10:20 Realizácia slnečných tepelných sústav v mestskej zástavbe Thermo|Solar Žiar Jan Mentúz
10:20 10:25 Diskusia
10:25 10:50 Ukázky využití počítačové simulace v průmyslových aplikacích VUT Brno Petr Vyroubal
10:50 10:55 Diskusia
10:55 11:05 prestávka
Akademicko-priemyselný dialóg

Chairman: Peter Tauš

11:05 11:25 Využitie penového hliníka pri efektívnom uskladňovaní tepla Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV Jaroslav Jerz
11:25 11:30 Diskusia
11:30 11:50 Stav výzkumu řízené termojaderné fúze Milan Řípa
11:50 11:55 Diskusia
11:55 12:15 Využití elektřiny OZE v závislosti na způsobu měření Česká fotovoltaická asociace, z.s. Petr Maule
12:15 12:20 Diskusia
12:20 13:20 Obed
Využitie energie

Chairman: Vítězslav Novák

13:20 13:40 Špecifiká energetických auditov v praxi F BERG, Technická univerzita Košice Peter Tauš
13:40 13:45 Diskusia
13:45 14:05 Energy flow control in smart buildings Inštitútu Aurela Stodolu, EF, Žilinská univerzita Gabriel Cibira, Pavel Šimon
14:05 14:10 Diskusia
14:10 14:30 Krbová vložka a jej parametre v závislosti od použitého zasklenia Katedra energetickej techniky, Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline Alexander Čaja
14:30 14:35 Diskusia
14:35 14:55 Vplyv perforácie na výkon chladiaceho stropu Katedra energetickej techniky, Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline Marián Pafčuga
14:55 15:00 Diskusia
15:00 15:20 Design of low-cost home energy management Inštitútu Aurela Stodolu, EF, Žilinská univerzita Pavel Šimon
15:00 15:20 HEMS control modelling via Matlab Inštitútu Aurela Stodolu, EF, Žilinská univerzita Gabriel Cibira
15:20 15:25 Diskusia
15:25 15:45 Useble energy in res experimental assemblies at the aurel stodola institute Inštitútu Aurela Stodolu, EF, Žilinská univerzita Michaela Holá, Zdenek Dostál
15:45 16:00 Diskusia
16:00 16:05 Záver 1. dňa


4. 10. 2018 druhý deň

Alternatívne zdroje energie

Chairman: Petr Bača

9:05 9:15 Úvod
9:15 9:25 Otvorenie
9:25 9:45 Investigation of semiconductor structures: microstructure and optical properties Inštitútu Aurela Stodolu, EF, Žilinská univerzita Stanislav Jurečka
9:45 9:50 Diskusia
9:50 10:10 Zvyšování odolnosti perovskitových fotovoltaických článků vůči vlhkosti Ústav elektrotechnologie, Vysoké učení technické v Brně Jiři Vaněk
10:10 10:15 Diskusia
10:15 10:35 About application of passivation processes on more types of Si-based solar cells Fyzikálny ústav SAV Emil Pinčík
10:35 10:40 Diskusia
10:40 10:50 prestávka
Akumulácia energie

Chairman: Jiři Vaněk

10:50 11:10 Úložiště elektrické energie Ústav elektrotechnologie, Vysoké učení technické v Brně Petr Bača
11:10 11:15 Diskusia
11:15 11:35 Průtokové články, princip, rozdělení Ústav elektrotechnologie, Vysoké učení technické v Brně Vítězslav Novák
11:35 11:40 Diskusia
11:40 12:00 Vplyv dreviny na spotrebu palivového dreva pre vykurovanie interieru rodinného domu krbom Technická univerzita vo Zvolene Ladislav Dzurenda
12:00 12:05 Diskusia
12:05 13:05 Obed
13:05 16:05 Thermal park Bešeňová – energetika parku
16:15 19:25 Spoločenské posedenie
19:15 19:25 Záver 2. dňa

5. 10. 2018 tretí deň

Združené sekcie

Chairman: Zdenek Dostál

9:05 9:15 Úvod
9:15 9:25 Otvorenie
9:25 9:40 Impedanční měření v elektrochemii – zajímavá úskalí VUT Brno Petr Vanýsek
9:40 9:45 Diskusia
9:45 10:00 Optical properties of semiconductors Inštitútu Aurela Stodolu, EF, Žilinská univerzita Martin Králik
10:00 10:05 Diskusia
10:05 10:20 Využitie menej kvalitnej biomasy ako zdroj energie v malých zdrojoch tepla Katedra energetickej techniky, Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita Juraj Trnka
10:20 10:25 Diskusia
10:25 10:35 Applications of Raman spectroscopy, FTIR spectroscopy applications Inštitútu Aurela Stodolu, EF, Žilinská univerzita Libor Ladányi
10:35 10:40 Diskusia
10:40 10:50 prestávka
10:50 11:10 Zníženie energetickej náročnosti bytového domu optimálnym návrhom a reguláciou vykurovania Katedra energetickej techniky, Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita Dávid Hečko
11:10 11:15 Diskusia
11:15 11:35 Biodegradace čistírenského kalu Katedra energetickej techniky, Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita Kristýna Petřeková
11:35 11:40 Diskusia
11:40 12:00 Progresívne meranie tepelnej pohody Katedra energetickej techniky, Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita Pavol Mičko
12:00 12:05 Diskusia
12:05 12:10 Záver konferencie
12:10 Obed