Originál programu spojenej konferencie: RE
SpectKE.sk/konferencie-a-seminare/respect-2020

Miesto konania:

Hotel Zelená Lagúna****

Vranovská cesta č. 900/2, 
094 02 Domaša rekreačná oblasť Dobrá
Slovenská republika
www.zelenalaguna.sk

Predbežný program konferencie RESpect a ALER 2020 (15. a 17. apríl 2020)

Program konferencie bude upresnený po dodaní podkladov účastníkov a zverejnený na stránkach konferencie RESpect a ALER. Registrovaným účastníkom, samozrejme, program zašleme v dostatočnom predstihu.

Utorok 14. 4. 2020

18:00  Priateľské posedenie v štýlovej vinárničke

Streda 15. 4. 2020

8:30 Registrácia účastníkov

9:00 Prednáškový blok RESpect + ALER

12:00 Obed

14:00 Prednáškový blok RESpect + ALER

19:00 Večera a program

Štvrtok 16. 4. 2020

9:00 Prednáškový blok EKOpodnikanie

12:00 Obed

14:00 Prednáškový blok EKOpodnikanie

19:00 Raut

Piatok 17. 4. 2020

09:00   Panelová diskusia na odborné témy

12:00   Záver konferencie a obed